FotoForum: Artist talk + introduktion / Artist talk + introduction

Køb denne
  • fra gratis

Lørdag den 22. januar kl. 13-13.45 giver udstillingens kurator Sigrún Alba Sigurðardóttir en introduktion til Snefnug og andre overraskelser. Introduktionen afholdes på dansk.

Efterfølgende kl. 14-15.30 afholdes en artist talk med Elina Brotherus (FI), Einar Falur Ingólfsson (IS), Trine Søndergaard (DK) og Hendrik Zeitler (SE) om udstillingen og deres værker, modereret af Sigrún Alba Sigurðardóttir. Talken afholdes på engelsk.

Fotografisk Center følger naturligvis myndighedernes Covid-19 retningslinjer. Alle gæster skal bære mundbind eller visir, når stående, samt kunne fremvise et gyldigt coronapas.

Introduktionen og talken vil forgå siddende, i overenstemmelse med Covid-19 retningslinjer.

FotoForum er støttet af DJ:Fotograferne

Om udstillingen:

Snefnug, vegetation og menneskelig intervention med naturen er kernen i udstillingen Snefnug og andre overraskelser, der præsenterer værker af 16 kunstnere fra Island, Sverige, Finland og Danmark. Udstillingen er kurateret af den islandske forfatter og kurator Sigrún Alba Sigurðardóttir, som har udviklet udtrykket og begrebet poetisk fortælling. Begrebet beskriver en bestemt måde at anvende et fotografi som et narrativt medium i et forsøg på at forstå og sanse verden.

Udstillingens værker belyser på forskellig vis menneskets relation til naturen og andre levende væsener. Fælles for de deltagende kunstnere er, at de er optaget af naturens forskellige fænomener eller elementer som fx træer, bjerge, planter, fugle og snefnug – og de undersøger nye måder at være til i verden på; at forholde sig til og interagere med verden og naturen på.

-----------

Saturday January 22 from 13-13.45 the exhibition’s curator Sigrún Alba Sigurðardóttir gives an introduction to the exhibition, Snowflakes and Other Surprises. The introduction will be held in Danish.

Subsequently at 14-15.30 an artist talk will be held with Elina Brotherus (FI), Einar Falur Ingólfsson (IS), Trine Søndergaard (DK) and Hendrik Zeitler (SE) about the exhibition and their works, moderated by Sigrún Alba Sigurðardóttir. The talk will be held in English.

Fotografisk Center naturally follow the authorities' Covid-19 guidelines. All guests must wear a face mask or visor, when standing, and be able to present a valid corona passport.

The introduction and talk will take place seated, in accordance with Covid-19 guidelines.

The talk is supported by DJ:Fotograferne.

About the exhibition:

Snowflakes, vegetation and human intervention in nature are at the core of the exhibition Snowflakes and Other Surprises, which presents work by 16 artists from Iceland, Sweden, Finland and Denmark. The exhibition has been curated by the Icelandic author and curator Sigrún Alba Sigurðardóttir, who has developed the term and concept poetic storytelling. The concept describes a particular way of using a photograph as a narrative medium in an attempt to understand and sense the world.

The works in the exhibition shed light in various ways on the human relationship with nature and other living beings.

A common feature of the participating artists is that they are preoccupied with various phenomena or elements of nature such as trees, mountains, plants, birds and snowflakes – and they explore new ways of being in the world; of relating to and interacting with the world and nature.